ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บล็อก "OuiZa" ... มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีกันเลยคะ

รายงานการจัดการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก (webblog)

                รายวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2/2553


นักศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 13 หมู่ 2  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ- นามสกุล : นางสาววราภรณ์ อัครวิจิตร
เพื่อนเรียก: "อุ๊ย"
วันเกิด : 18/5/2529
ภูมิลำเนา : 6 ม. 2 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ที่อยู่ปัจจุบัน: 289/30  ม.8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  70130
การศึกษา : ปริญญาตรี ธุรกิจท่องเที่ยว
ประสบการณ์ทำงาน : 
     - ครูธุรการ มิถุนายน 2552 ถึงปัจจุบัน
     - ธุรการ  บริษัทนำเข้าเครื่องทำไอศกรีม มีนาคม 2552-พฤษภาคม 2552
     Assistant Guide (partime) มิถุนายน 2549-ตุลาคม 2551
     - Catering department (partime) มิถุนายน 2548-พฤษภาคม 2551
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครูธุรการ   โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม  ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เบอร์โทร : 084-1319644 (TURE), 085-3824123 (DTAC)
E-mail : waraporn1813@gmail.com, prat_oui@hotmail.com
คติประจำใจ : "ทำให้ดีที่สุดในวันที่มีโอกาส  เพราะโอกาสดีๆ ไม่ได้มีทุกเวลา"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Oh!

เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ

รักนะคะ