ยินดีต้อนรับเข้าสู่...บล็อก "OuiZa" ... มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีกันเลยคะ

รายงานการจัดการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับ "สีและตัวอักษร"

ความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสีและตัวอักษร

  Contour  drawing
       สิ่งที่ได้รับ
       1.  สมาธิ
       2.  ซื่อสัตย์
       3.  ตื่นเต้น
       4.  ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
       5.  การไม่ต้องคำนึงภาพเหมือนจริง   ความรู้เรื่องรูปภาพ
       แบ่งไว้เป็น  3  ประเภท
    1.    Realistic      (ภาพเหมือนจริง)
    2.    Distrotion    (ภาพบิดเบือน/ลดตัดทอน)ล้อเรียนของจริง
    3.    Abstract      (ภาพแบบนามธรรม/ภาพจินตนาการ

   เทคนิคการ   จุด  ห้ามยางลบกับลิขวิด
   1.    เส้นตรง  
   2.    เส้นไม่ตรง   
   
  เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
     1.    การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
     2.    ลากเส้นจากภายนอกออกสู่ภายใน (โครงร่าง)
     3.    การแรงเงาเก็บรายระเอียด

  สิ่งที่คำนึงถึงการวาดภาพ
    1.    ขนาดต้องไกล้เคียงกับของจริง
    2.    ห้ามซ้ำเส้นหรือย้ำเส้น
    3.    ห้ามลากเส้นขนแมว
    4.    ห้ามใช้ดินสอ ยางลบและลิขวิด

การวาดเส้นตรง
การวาดวงกลม
การวาดเส้นอิสระ

  การ์ตูนโคมิก (Comic)
     เรื่องราว    ฉาก     ตอน 2-3 ภาพ
     ขั้นตอนการวาดการ์ตูนโคมิค
1.    – ฉากกลาง   ( Middleground)
2.    – ฉากหน้า     (Foreground)
3.    ฉากหลัง      (Black ground)


                          ความรู้เรื่องสี
    สีแบ่งเป็น  2 โทน
-         โทนร้อน
-         โทนเย็น
    โทนเย็น      ชุดสีที่ 1     ดำ. น้ำเงิน.เขียวแก่
                      ชุดสีที่ 2    น้ำเงิน.เขียวแก่.เขียวอ่อน
                      ชุดสีที่ 3    เขียวแก่.เขียวอ่อน.เหลือง   
                                      สีเหลืองอยู่ได้ทั้งร้อนและเย็น

    โทนร้อน      ชุดสีที่ 4    เหลือง.ส้ม.แดง
                      ชุดสีที่ 5    ส้ม.แดง.น้ำตาล
                      ชุดสีที่ 6    แดง.น้ำตาล.ดำ


   ชุดสีพิเศษ
         Tint =  Hue +White
                    สีแท้   ขาว
          สีน้ำเงิน ขาว =     ฟ้า
          แดง ขาว      =     ชมพู
          สี shope  = Hue +black
                          สีแท้ + ดำ

                                     ตัวอักษร หัวเรื่อง
  คุณค่าของตัวอักษร และหัวเรื่อง
    1.    สรุปภาพรวมของเนื้อหา
    2.    เร้าความสนใจ
    3.    สื่อความหมายได้รวดเร็ว
  ลักษณะตัวอักษรหัวเรื่องที่ดี
   1.    ขนาดใหญ่
   2.    ได้ใจความ
   3.    เด่น
   4.    สั้น
   5.    สวยงาม


   การสื่อความหมายด้วยรูปแบบตัวอักษร
    - เส้นตรง  หมายถึง  ความแข็งแกร่ง  มั่นคง  
    - เส้นโค้ง  หมายถึง  ความรัก  ความอ่อนโ่ยน
    - เส้นซิกแซก  หมายถึง  ความน่ากลัว  ความน่าเกลียด
    - เส้นประ  หมายถึง  ความไม่แน่นอน  ความลึกลับ
    - เส้นอิสระไม่เป็นระเบียบ  หมายถึง  ความตลกขบขัน  
  
 วิธีประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
     -  การใช้เส้นคู่ขนาบให้แต่ละตัวห่างกันพอสมควร
     -  เขียนเส้นขนาบตามทิศทางของเส้นแกน
     -  ตกแต่งให้สวยงามและอาจลบเส้นแกนออกได้
     -  ความแข็ง แรงมั่นคง ใช้เส้นตรงเป็นหลักสำคัญ
     -  ความไม่แน่นอนความลึกลับใช้เส้นปะขาดๆหายๆ
     -  ความรักความอ่อนโยนใช้เส้นโค้งเป็นหลักสำคัญ
     -  ความน่ากลัวน่าเกลียดใช้เส้น ซิกแซกเป็นหลักสำคัญ 
     -  ความตลก ขบขันใช้เส้นอย่างอิสระไม่เป็นระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Oh!

เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ

รักนะคะ